Coğrafi Bilgi Sistemi

Coğrafi Bilgi Sistemi Nedir?

Dünya üzerinde konum verisi kullanılarak mekansal sorgulama, analiz yapabilmek amacı ile coğrafi verinin üretilmesi, toplanması, analiz edilmesi, görselleştirilmesi ve sunulmasına kadar ki tüm süreçleri içeren sistemdir. 

Coğrafi Bilgi Sistemi çok geniş bir kavram olup içinde birçok kullanım alanına hitap eden bir bilgi sistemidir. Çok geniş bir kullanım alanına sahiptir:

 • Haritacılık 
 • Telekom ve Ağ Servisleri 
 • Elektrik Dağıtım Şebeke Yönetimi
 •  Doğalgaz Dağıtım Şebeke Yönetimi
 •  Su ve Kanalizasyon Dağıtım Şebeke Yönetimi 
 • Trafik Yönetimi 
 • Şehir Planlama ve Yönetimi 
 • Ulaşım Planlaması 
 • Çevresel Etki Analizleri 
 • Tarımsal ve Orman Uygulamaları
 •  Afet Yönetimi ve Afetlerin Önlenmesi 
 • Doğal Kaynakların Yönetimi
 • Bankacılık ve Sigortacılık Sektörü
 •  Kaza ve Sorunlu Bölge Analizi Arazi
 •  Ölçme ve Değerlendirme 
 • Yer Bilimleri 
 • Araç Takip Sistemleri 
 • Varlık Yönetimi ve Bakımı 
 • Kentsel Planlama 
 • Belediye 
 • Sağlık 
 • Eğitim 
 • Maden 
 • Sanayi 
 • Ekonomi
Image 27

Coğrafi Bilgi Sistemi Tarihçesi

Tarihte ilk CBS çalışması 1832 yılında Kolera Salgınını haritalamak için yapılmıştır ancak CBS kavramı ilk kez 1960lı yıllarda kullanılmaya başlamıştır. CBS çalışmaları 2000 yılından sonra günümüze dek giderek yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte CBS çalışmaları teknoloji ile iç içe dijital ortamlarda yapılmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemi Bileşenleri

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin 5 ana bileşeni bulunmaktadır: İnsanlar, yazılım, veri, yöntemler, donanım.

Coğrafi Bilgi Sisteminin Faydaları

 • Bilgi akışını hızlandırır. 
 • İş verimliliğini artırır. 
 • Etkili ve doğru analiz sağlar. 
 • Veri güncelleme kolaylığı sağlar. 
 • İş gücü ve zaman kaybını önler. 
 • Geleceğe dönük perspektif üretmemizi sağlar.
 • Konuma dayalı yönetim mekanizmasını etkinleştirir.
 • Konuma dayalı raporlar üretilebilir.

ANKAGEO Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları

kgm_1_c

Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi

Screenshot_11

Safranbolu Belediyesi Kent Rehberi

meb_cbs_1

MEB CBS

Beyoğlu Belediyesi Kent Rehberi

Akıllı Şehir 3B Kent Yönetim Yazılımı

Screenshot_14

İzmir Ölçekli Panoramik Çekim

WhatsApp Image 2020-12-31 at 09.40.01

İstanbul Panoramik Çekim

Çankaya Köşkü 360° Mobil

İBB Sanal Şehir Projesi

Image 30

İGDAŞ Mobil Varlık Yönetimi

© Copyright 2021 Ankageo. Tüm hakları saklıdır.