Yatırım Takip Sistemi

Yatırım Takip Sistemi Nedir?

Ülke çapında geliştirilen kamu yatırım projelerine ait verilerin tek bir sistem üzerinden kayıt altına alınması, anlık ve il/ilçe bazlı olarak yatırım projelerinin izlenebilmesi, il bütçelerinin görüntülenebilmesi ve analizlerinin yapılabilmesi amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. 

İlgili birimin, tüm planlanan veya yapımı devam eden projelerini ülke/bölge/il/ilçe olarak takibinin yapılması sağlanmaktadır. CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) sayesinde konum tabanlı yatırım takibi ve analizleri yapılabilmektedir. 

ANKAGEO tarafından İSKİ için yapılan yatırım takip sistemi sayesinde İstanbul’da yapılan yatırımlar, ihale durumları, projelerdeki ilerleme seviyeleri, projeleri yürüten inşaat şirketlerinin projedeki kadrosu, sözleşme miktarları, teklif fiyatları, toplam hak ediş bedeli gibi birçok bilgiye kolayca ulaşılabilmektedir. Ayrıca sadece projelerdeki genel ilerleme seviyeleri değil proje içindeki hatlarda da ne kadar ilerleme kaydedildiği güncel olarak takip edilebilmektedir. 

Asset 3@2x

Uygulama üzerinden İstanbul’da yapımı devam eden, yapımı tamamlanmış, ihale aşamasında olan, proje aşamasında olan, etüd aşamasında olan çalışmaların hepsi filtrelenerek gösterilebilmektedir. Bu sayede ilçelere yapılan yatırımların kıyaslaması yapılarak proje yapımı için önceliklendirilmesi gereken ilçeler belirlenebilmektedir. İstenirse yatırım projelerindeki arazi fotoğraflarına, proje raporlarına ulaşmak da mümkündür. 

Yatırım Takip Sistemi sayesinde projede çalışan kişilerin bile uzaktan kontrolünün yapılması sağlanmaktadır. Bu sayede projeler daha şeffaf, daha düzenli ve organize bir şekilde ilerlemektedir. İSKİ için yapılan projenin bir benzeri MEB için yapılmıştır. Türkiye çapında yürütülen bu uygulama sayesinde tüm Türkiye’de yapılmış, yapımı devam eden, ihale aşamasında olan, kabul aşamasında bekleyen projeler ve detayları gösterilmektedir. ANKAGEO tarafından geliştirilen bu uygulama sayesinde Türkiye’de yapılan okulların türleri de görülmektedir. Eğer diğer illere ya da ilçelere göre eksik olduğu düşünülen okullar varsa yatırımların öncelikli olarak o bölgeye yapılması sağlanmaktadır.   

© Copyright 2021 Ankageo. All rights reserved.