Varlık Yönetim Sistemi

Varlık Yönetim Sistemi nedir?

Varlık Yönetim Sistemi, modern işletmelerin karşılaştığı karmaşık varlık yönetimi sorunlarını ele almak için geliştirilen kapsamlı bir sistemdir. Bu sistem, organizasyonların sahip oldukları varlıkları etkin bir şekilde lokasyon bazlı izlemesine, analiz etmesine ve yönetmesine olanak tanır. Varlık Yönetim Sistemi, işletmelerin varlık portföylerini optimize etmelerine, bakım maliyetlerini azaltmalarına, verimliliği artırmalarına ve operasyonel riskleri yönetmelerine yardımcı olur.

Varlık Yönetim Sistemi’nin temel amacı, varlık yaşam döngüsü boyunca varlık verilerini toplamak, analiz etmek ve bu verileri karar verme süreçlerine entegre etmektir. Bu sistem genellikle coğrafi bilgi sistemleri (CBS), mobil teknolojiler, büyük veri analitiği ve yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerle entegre olarak çalışır. Bu sayede işletmeler, varlıklarının kullanımını optimize edebilir, doğru zamanlama ve bakım stratejileri geliştirebilir ve operasyonel süreçlerini daha verimli hale getirebilirler.

Varlık Yönetim Sistemi’nin işletmelere sağladığı avantajlar arasında, kaynakların verimli kullanımı, hizmet sürekliliğinin artırılması, operasyonel maliyetlerin düşürülmesi ve rekabet avantajı elde edilmesi yer almaktadır. Ayrıca, bu sistem organizasyonlara çevresel sürdürülebilirlik ve yönetişim açısından da katkı sağlayarak daha sürdürülebilir işletme modellerinin oluşturulmasına destek olabilir.

Varlık Yönetim Sistemlerin En Çok Kullandığı Alanlar: 

Endüstriyel Sektörler: Büyük sanayi ve üretim tesisleri, enerji sektörü, taşımacılık ve lojistik şirketleri gibi endüstriyel alanlarda Varlık Yönetim Sistemi, makine ve ekipman yönetimi, bakım planlaması, verimlilik izleme ve operasyonel risk yönetimi için kullanılır.

Altyapı ve Şehir Yönetimi: Belediyeler, altyapı şirketleri ve akıllı şehir Projelerinde Varlık Yönetim Sistemi, altyapı varlıklarının (yollar, su ve kanalizasyon sistemleri, elektrik hatları vb.) izlenmesi, bakımı ve yönetimi için kullanılır. Bu sayede şehirler daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilebilir.

Telekomünikasyon: Telekomünikasyon operatörleri, Varlık Yönetim Sistemi’yi ağ altyapısı varlıklarının yönetimi, kapasite planlaması, arıza yönetimi ve ağ performansı izleme gibi alanlarda kullanabilirler.

Gayrimenkul Yönetimi: Gayrimenkul firmaları ve yöneticileri, Varlık Yönetim Sistemi’yi binaların bakımı, emlak portföyü yönetimi, kiralama süreçleri ve enerji verimliliği izleme gibi konularda kullanabilirler.

Finansal Kuruluşlar: Bankalar ve finansal kuruluşlar, Varlık Yönetim Sistemi’yi ATM ağları, şube operasyonları, IT altyapısı ve diğer fiziksel varlıkların yönetimi için kullanabilirler.

Sağlık Sektörü: Hastane ve sağlık kuruluşları, Varlık Yönetim Sistemi’yi tıbbi ekipman yönetimi, hastane altyapısı bakımı, envanter yönetimi ve hasta bilgi sistemleri gibi alanlarda kullanabilirler.

Süreç: 

metin, diyagram, ekran görüntüsü, yazı tipi içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Özellikler: 

metin, ekran görüntüsü, yazı tipi içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Fayda ve Kazanımlar: 

metin, ekran görüntüsü, yazı tipi, çizgi içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Örnek Projeler Resimleri:

metin, ekran görüntüsü, harita içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin, ekran görüntüsü, yazılım, bilgisayar simgesi içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

harita, atlas, ekran görüntüsü, metin içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin, sayı, numara, yazılım, yazı tipi içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Varlık Yönetim Sistemi (CBS Portal)

İski 

MEB

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2021 Ankageo. Tüm hakları saklıdır.