Uydu Görüntü Teknolojisi

Uydu Görüntü Teknolojisi Nedir?

Günümüz teknolojileri, insanlara birçok alanda, birçok olanak tanımaktadır. Bu alanlardan biri de günümüzde gittikçe gelişen uydu teknolojileridir. Özellikle son yıllarda uydu teknolojileri ile yeryüzüne ait bilgilerin hızlı, ekonomik ve yüksek doğruluklu olarak elde edilmesini sağlamaktadır. Yeryüzü uzaktan algılama teknolojileri ile farklı zaman aralıklarında, farklı konumsal ve spektral çözünürlüklerde görüntülenebilmektedir ve elde edilen uydu görüntüleri birçok çalışmada kullanılabilmektedir. Coğrafi bilgi sistemleri sayesinde uydu görüntüleri ile farklı konum verilerinin entegrasyonu yapılabilmektedir. Bu sayede konum tabanlı birçok problemin analizi, yorumlanması ve çözüm önerilerinin üretilmesi sağlanabilmektedir.

Uydu

Uydular kendisinden daha büyük nesnelerin yörüngesinde dolaşan nesnelerdir. Doğal uydu ve Yapay uydu olarak ikiye ayrılmaktadır. 

İnsanlar tarafından geliştirilen ve gezegenlerin yörüngelerine fırlatılarak yerleştirilen uydulara yapay uydu denilmektedir. Tarihte ilk yapay uydu olan Sputnik 1, SSCB tarafından 1957 yılında Dünya’dan fırlatılmıştır. SSCB tarafından başlatılan bu girişim zamanla uzay savaşlarını meydana getirmiştir ve uzaya uydu fırlatmak güç gösterisi haline gelmiştir. 

Günümüzde ABD, Çin, Rusya başta olmak üzere birçok ülkenin uydusu bulunmaktadır. Türkiye’nin, 4’ü (TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, TÜRKSAT 4B, TÜRKSAT 5A) haberleşme, 3’ü (GÖKTÜRK-1, GÖKTÜRK-2 ve RASAT) gözlem olmak üzere aktif 7 uydusu bulunmaktadır.

Image 38@2x

Gözlem Uyduları

Gözlem uyduları, Dünya yörüngesinden gözlem yapmak için tasarlanmış çevresel izleme, meteoroloji, harita hazırlama gibi askeri olmayan kullanımlar için tasarlanmış bir yapay uydu türüdür. Gözlem uydularından alınan görüntüler sayesinde birçok mekansal analiz yapılabilmektedir. Türkiye’de ilk milli uydu görüntüsü portalı olan Geoportal Projesi ile gözlem uydularından elde edilen görüntülerin paylaşılması sağlanmıştır. RASAT’tan elde edilen görüntüler ile haritacılık, afet izleme, tarım, çevre, şehircilik ve planlama çalışmalarında kullanılmaktadır. 

Her uydu farklı çözünürlüklerde görüntüler sunmaktadır. Bu çözünürlükler dört gruba ayrılmaktadır. 

  1. Mekansal Çözünürlük 
  2.  Spektral Çözünürlük 
  3. Radyometrik Çözünürlük
  4.  Zamansal Çözünürlük 

Kullanılacak uydu görüntüleri çalışma amaçlarına ve istenilen çözünürlük seviyesine göre belirlenmektedir

Uydu Görüntüleri Kullanmanın Avantajları

  • Kısa zaman aralıklarında hızlı ve uygun maliyetli sonuç elde edilir 
  • Yeryüzünün düzenli olarak takip edilebilmesine olanak tanır 
  • Ulaşımı zor olan coğrafi bölgelerde çalışabilme imkanı sunar 
  • Aynı bölgede, aynı zamanda farklı çalışmaların yapılmasına olanak sağlar 
  • Kullanıcılara zamanında karar verme fırsatı sağlar 
  • Yapay zeka uygulamalarıyla daha hızlı çözümler sunulabilir

© Copyright 2021 Ankageo. Tüm hakları saklıdır.