HD Map (Yüksek Çözünürlüklü Harita)

Yüksek Çözünürlüklü Harita (HD Map)

Otomotiv Mühendisleri Derneği’ne (SAE) göre, eksiksiz bir sürüş deneyimi sağlayan altı farklı sürüş özerkliği seviyesi vardır: 

  •  Düzey 0 – Otomasyon yok (en fazla bazı sesli uyarılar dahil)
  •  Seviye 1 – Sürücü yardımı 
  • Seviye 2 – Kısmi otomasyon
  • Seviye 3 – Koşullu sürüş otomasyonu
  • Seviye 4 – Yüksek sürüş otomasyonu
  • Seviye 5 – Tam sürüş otomasyonu

ADAS haritası nedir?

Seviye 1 veya Seviye 2 otomasyon, şeritten ayrılma uyarıları gibi sürücü yardımı ve güvenlik uyarıları için ADAS (gelişmiş sürücü yardım sistemleri) haritasını kullanır ve sürücüler daha güvenli ve daha konforlu bir yolculuk geçirir. ADAS haritası birkaç metre hassasiyetinde doğruluk sağlar.

ADAS haritası bunu nasıl başarıyor?

• Yolun iniş veya çıkışlarının dikliğini gösterir.
• Yoldaki virajların konumsal doğruluğunu – keskinliğini – ve yönünü tanımlar.
• Alt plakalar dahil olmak üzere 20’den fazla trafik işareti türünü ve anlamlarını kapsar.
• Belirli bir araç türü için bir yol için izin verilen maksimum hızın ne olduğunu gösterir.
• Kavşaklarda şerit başına konumsal doğruluğunu ve eğrilerin yönünü tanımlar.
• Kavşaklarda yön ve bağlantı gibi şerit seviyesindeki bilgileri tanımlar.
nghnh

HD Map Nedir?

• HD haritalar, birkaç santimetrelik veri toplama doğruluğuna izin verir.
• Şerit modelleri, yerelleştirme nesneleri, şerit düzeyinde hız kısıtlamaları, doğrusal nesneler, trafik işaretleri, yol mobilyaları ve şerit başına geometri gibi ayrıntılı bilgileri kullanan HD haritalar, otomatik ve otonom araçların konum farkında, çevre farkında ve yol farkında olmasını sağlar.
• HD harita için konum hassasiyeti birkaç metreden birkaç santimetreye dönüşür. HD haritalar, yoldaki hemen hemen her şeyi santimetre düzeyinde doğrulukla gösterir.
dnhnfhn

Otonom sürüş için sensör algısı:

HD harita, sensörler tarafından yapılan gözlemlere bağlam sağlayarak aracın hareketini belirler. Sensörlerden gelen verilerle aracın ortamının güvenilir ve sağlam bir modelini sağlayarak zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olur.

Otonom sürüş için hassas araç lokalizasyonu:

Günümüzün navigasyon sistemleri, yerelleştirme için esas olarak GPS’i kullanır; bununla birlikte, GPS tek başına gerekli doğruluk ve güvenilirlik seviyesini sağlayamaz. HD Map, çeşitli sensör mimarilerini destekleyen otonom araçlar için doğru ve kesin konum belirleme sağlayan bir dizi katmana sahiptir.

Otonom sürüş için yol planlaması:

Otomatik bir aracın, şeritler arasında manevraları güvenli ve rahat bir şekilde planlamak için yolunu çok ayrıntılı bir düzeyde planlayabilmesi gerekir. Yalnızca araç sensörlerine güvenmek, sensörlerin menzili ile sınırlı, kısa bir ufukla yol planlaması yapmak anlamına gelir. Bu, verimsiz veya güvenli olmayan yol planlamasına yol açabilir. HD haritaların sağladığı yol planlaması ile araç, manevraları zamanında ve güvenli bir şekilde tahmin edebilmektedir.

foto

HD Map Nedir?

• Yeni nesil otonom sürüş teknolojisi, sensör verilerini desteklemek ve sürücü güvenliğini ve konforunu garanti etmek için daha yüksek kaliteli ve daha ayrıntılı harita içeriği gerektirir.
• Günümüzde pek çok yeni araç, tahmine dayalı güç aktarma sistemi kontrolü (PPC) ve akıllı hız yardımı (ISA) gibi bir dizi gelişmiş sürücü yardım sistemi (ADAS) içermektedir.
• HD Harita, GPS doğruluğunun ötesinde yerelleştirme sağlar, sensör algısına ve daha konforlu yol planlamasına yardımcı olur ve bunların tümü sürücü güvenliğini ve konforunu artırır.
• Otonom sürüşün daha yüksek seviyeleri için, arabalar, şerit seviyesinde doğrulukla çok miktarda harita verisini işlemek için HD haritalara ve ADASIS’in üçüncü versiyonuna (ADAS arayüz spesifikasyonu) güvenir. İkinci ADASIS versiyonu bir yolu sadece niteliklere sahip tek bir çizgi olarak tanımlarken, üçüncü versiyonun protokolü yol yüzeyinin şerit seviyesindeki geometrilerini gösterebilir.
© Copyright 2021 Ankageo. Tüm hakları saklıdır.