CityGML

GML (Geography Markup Language)

Coğrafi özellikleri açıklamak amacıyla Open Geospatial Consortium(OGC) tarafından tanımlanan XML tabanlı dildir. GML sadece vektör verileri değil tüm coğrafi verileri entegre edebilme yeteneğine sahiptir. 

GML modelleri birçok temel öğe barındırmaktadır;

 • Özellik 
 • Geometri 
 • Koordinat referans sistemi 
 • Topoloji 
 • Zaman 
 • Dinamik özellik 
 • Kapsam (coğrafi görüntüler dahil) 
 • Ölçü birimi 
 • Talimatlar 
 • Gözlemler 
 • Harita sunumu stil kuralları

Aynı zamanda birçok açık kaynaklı GML uygulama şemaları vardır;

 • CityGML 
 • AIXM 
 • INSPIRE 
 • GeoSciML

CityGML (City Geography Markup Language)

Günümüzde 3 boyutlu şehir modelleri giderek popülerleşmektedir. 3 boyutlu olarak elde edilen sanal şehirlerde kent mobilyaları, ağaçlar-bitkiler, trafik ışıkları-işaretleri, insanlar-hayvanlar ve araçlar 3 boyutlu model şeklinde gösterilmektedir. Bu sayede şehir ile ilgili tüm mekansal veriler toplanabilmektedir.

Image 31@2x

Şehirdeki mekansal bilgileri XML tabanlı bir formatta toplanıp depolanması için CityGML adı verilen açık veri formatı geliştirilmiştir. CityGML ile nesnelerin geometrik, topolojik ve semantik bilgilerini içeren veriler hem görselleştirilebilirken hem de veriler üzerinde sorgulama ve analiz yapılabilmektedir. Semantik bilgiler sayesinde nesnelerin sadece konum bilgileri değil öznitelik veya tematik bilgileri de elde edilebilmektedir.

CityGML ile birlikte;

 • 3B Kent Modelleri
 • Akıllı Şehir Uygulamaları
 • Şehir ve Arazi Planlama
 • 3B Kadastro Uygulamaları
 • Kentsel Mimari Tasarım Çalışmaları
 • Gayrimenkul Değerleme
 • Kentsel Peyzaj Çalışmaları
 • Turistik Uygulamaları ve Kent Aktiviteleri
 • Çevresel Simülasyon Uygulamaları
 • Afet Yönetimi ve Planlaması
 • Yaya ve Araç Navigasyonu
 • Eğitim Simülasyonları

yapılabilmektedir.

© Copyright 2021 Ankageo. Tüm hakları saklıdır.