Akıllı Şehir

Akıllı Şehir Nedir?

Kentlerdeki imkanların gelişmesinden dolayı meydana gelen köyden kente göç ve şehirlerdeki orantısız popülasyon artışları sonucunda şehirlerdeki hizmetlerin yetersiz kaldığı noktada Akıllı Şehir adı verilen entegre şehir sistemleri geliştirilmiştir. Akıllı Şehirler ile birlikte şehirlerdeki yaşanabilirlik artmıştır ve şehirlerde oluşan zorluklar daha iyi çözümlenmeye ve giderilmeye başlamıştır. Akıllı Şehirler, günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle gittikçe yaygınlaşan bir kavram ve oluşum haline gelmiştir. Akıllı Şehir kavramı tanımlanacak olursa; gelişen teknolojinin imkanlarını kullanarak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek daha doğa dostu, sürdürülebilir, meydana gelen problemlere pratik çözümler üreten, yenilikçi şehirlerdir denilebilir. 
Genel olarak akıllı şehirdeki amaç daha yaşanabilir, refah ve mutluluk seviyesi yüksek şehirler meydana getirmektir.
1539@2x

Akıllı Şehir Bileşenleri

Akıllı Şehirlerin yönetişiminin etkin olarak yapılabilmesi için alt bileşenlerin oluşturulup hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir. Dünya çapında Akıllı Şehir bileşenleri birçok farklı başlık altında toplanmıştır. Türkiye’de ise 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’na göre Akıllı Şehir bileşenleri 16 başlık altında oluşturulmuştur:

 • Akıllı Çevre 
 • Akıllı Güvenlik 
 • Akıllı İnsan 
 • Akıllı Yapılar 
 • Akıllı Ekonomi 
 • Akıllı Mekân Yönetimi 
 • Akıllı Sağlık 
 • Akıllı Yönetişim Bilgi Teknolojileri 
 • Akıllı Ulaşım 
 • Akıllı Enerji 
 • İletişim Teknolojileri 
 • Bilgi Güvenliği 
 • Akıllı Altyapı 
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi 
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
164@2x

Belirlenen bu başlıklar altında yapılması planlanan birçok hedef vardır. Bu hedeflerin hayata geçirilmesi ile birlikte Akıllı Şehirlerin tam anlamıyla hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

ANKAGEO'nun Akıllı Şehirdeki Yeri

Akıllı Şehirler ile birlikte konum verisi daha da önem kazanmıştır. Akıllı Şehirler inşa ederken konum verisini üretip etkin bir şekilde kullanmak gerekmektedir. Dünyada Akıllı Şehirler başlığı altında birçok çalışma ve proje yürütülmektedir. Türkiye’de de özellikle son zamanlarda Akıllı Şehir kavramının önemine sıkça değinilmektedir ve bununla ilgili geniş çaplı projeler yürütülmektedir. 

ANKAGEO olarak, gelişen ve değişen mühendislik ihtiyaçlarına cevap vermek için yurtiçi-yurtdışı yenilikçi teknoloji şirketleri ile teknoloji transferini sağlamakla beraber, yerli ve milli proje/teknoloji üretimi ile birçok farklı alanda Akıllı Şehir projelerini gerçekleştirmekteyiz. ANKAGEO, 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda belirlenen 16 bileşen için yurtiçi-yurtdışı proje ortakları ile beraber Ölçekli-Ölçeksiz Panoramik Görüntüleme, Harita Üretimi ve CBS Uygulama Yazılımları ve Proje Yönetimleri, Yatırım Takip Sistemleri, Hızlı Veri Toplama Teknikleri, dinamik kavşak kontrol sistemleri, kavşak sayım ve sınıflandırma sistemleri, Akıllı Şehir Kamu Uygulamaları ve Mobil Uygulamalar geliştirmektedir.

kgm_1_c@2x
smartmockups_kmdgv1rs@2x
© Copyright 2021 Ankageo. Tüm hakları saklıdır.